NRRLs Salgsstand på NNHM 2022

NRRL har en egen salgsstand på NNHM 2022.

NRRL har med profilprodukter og bøker. Både hettegensere, t-skjorter og de nye drikkeflaskene er med, samt nye boktitler. I tillegg har de bestilt opp de helt nye sekkene som ikke er kommet i nettbutikken enda.

NRRL tar kort og VIPPs og har meget gode messepriser.

Åpningstider stand:

Fredag 3.6.2022 kl. 16 – 18

Lørdag 4.6.2022 kl. 9 – 12 og 15:30 – 18

Søndag 5.6.2022 kl. 09 – 11 etter behov

Vennlig hilsen

Anne Marie Guldahl Jernquist

MEDLEMSMØTE 23.5.2022 på LA1H

Vi avholder ordinært medlemsmøte på Åsen mandag 23.5.2022 kl. 19:00.

Hovedsak på møtet er gjennomgang av aktiviteter under avvikling av NNM 2022 og fordeling av arbeidsoppgaver.

VIKTIG TAT FLEST MULIG MØTER! DET ER OVER 60 PÅMELDTE TIL NNHM 2022.

Se under Møter for detaljert agenda.

Vel møtt

For styret

Per Dybvik 7IM

Sekretær

Lokal QST-La på R4 kl. 2100 hver søndag

Da var vi igang med lokal QST-LA på R4 på søndags kveld klokka 21.

4 amatører sjekket inn og vi diskuterte opplegg for kommende lokale QST-La.

Vi ble enige om følgende opplegg:

1 Kort gjennomgang av hovedpunkter fra dagens QST-LA sending på 80m

2 Informasjon fra La1H – naturlig at NNHM 2022 blir tema videre utover våren

3 Eventuelt andre saker

4 Innsjekk med innspill fra deltakere.

Oppfordrer flere til å hive seg med neste gang – artig og observerer at 3 av de 4 som sjekket inn var «nye» amatører i Harstad området.

Jeg sjekket senere inn på La3T sin lokale QST-LA klokka 2200 på R6 og fikk med meg at Greta / Leder i Tromsøgruppa er valgt inn i styret til NRRL. Gratulerer – fint at vi får inn en nord norsk stemme. Gratulerer både til Greta og til Tromsø Gruppa.

Endret påmeldings prosedyre NNHM 2022

Vi har endret påmeldings prosedyren for NNHM 2022 – du trenger ikke å laste ned et PDF eller WORD dokument og så sende dette inn.

Nå klikker du på påmelding og der ser du et skjema der du fyller ut felter med din informasjon og krysser av for dine valg. Til slutt trykker du på «knappen» send inn og vi mottar da din påmelding. Du må fortsatt selv beregne hva dette koster og betale inn via bank eller vipps. Vi kvalitetssikrer din påmelding og gir deg tilbakemelding.

Ta kontakt med Per Dybvik på 90171947 eller sendt mail til harstadgruppen@nrrl.no dersom det er noe uklart med påmeldings skjemaet.

NNHM 2022 ÅPNET FOR PÅMELDING

Vi har nå lagt ut påmeldings dokumenter og informasjon om NNHM 2022 på la1h.no under menyvalget «Nord Norsk Ham Meeting 2022 (NNHM2022)». Her vil du finne den informasjonen du trenger for å melde deg på.

Vi ber om at flest mulig – så raskt som mulig – reserverer tid til dette strålende arrangementet og melder seg på.
Arrangementskomiteen jobber med å få på plass et spennende program og har allerede noen gode foredrag i boks.

Har du innspill til tema vi bør ta opp så ta kontakt på telefon eller send e-post til harstadgruppen@nrrl.no. Følgende telefonnr kan benyttes:
Aage Danielsen -9YBA 92421591
Per Dybvik -7IM 90171947

Minner våre klubb medlemmer (la1h) om at de også må melde seg på så snart som mulig.

For arrangements komiteen

Per Dybvik 7IM