INNKALLIG MEDLEMSMØTE 22.4.2024 kl. 18:00 PÅ STANGNES UNGDOMSKOLE

Det innkalles til medlemsmøte for April måned.

Det begynner å komme inn påmeldinger til NNHM24 -men enda litt i minste laget – håper det kommer flere når påmeldingsfristen nærmer seg.

Dersom du planlegger med å delta – gå på la1h.no og meld deg på.

Agenda for møtet er:

Møteplan for 2024

Status Handlingsplan

Kort referat fra styremøter og andre møter

Inngående/Utgående post

Eventuelt

Hovedsak:

NNHM 24 – Vi har fått navn på de som er ansvarlig for de enkelte hoved posten og vi bruker møtet til å gå igjennom hvert område og vurdere hvor mange som må være involvert for at dette skal fungere.

VIKTIG AT ALLE MØTER OG BIDRAR I DENNE DISKUSJONEN!

Oversikt over hvem som ansvarlig for de enkelte områdene

Enkel servering

Mvh

Styret

STATUS OG INFO NNHM 24 – VIKTIG AT DU MELDER DEG PÅ!

PÅMELDINGER PR. 15 APRIL 2024:

Det er kommet inn 15 påmeldinger – ca 20 personer. Dette inkluderer 4 personer fra NRRL og Christech som kommer med en liten utstilling.

Geografisk er det Tromsø, Harstad og Midt-Troms som har flest påmeldte og 1 påmelding fra Narvik.

Vi har sendt ut/sender nå ut mail til formenn i de Nordnorske gruppene som ikke er påmeldt og etterspør deltakelse – men lite respons så langt.

Frist for påmelding er 28.4.2024 men vi oppfordrer alle som har tenkt å delta om å melde seg på snarest mulig.

PROGRAM INFORMASJON:

Vi arbeider med å sette opp deltaljer her men følgende er på plass:

På lørdag 8.6.2024:

Hoved foredrag blir KRISE/KATASTROFESAMBAND og vår rolle – og våre tjenester/verktøy – til bruk i en slik hendelse. Tidligere meetinger har hatt fokus på Søk/Redning men nå blir det senario der samfunnet er rammet av totalt e-kom utfall.

Fra Midt-Troms får vi info om et spennende Jubileum.

Fra Christech får vi info om Christech og litt synspunkter på utvikling av utstyr/hobby

NRRL vil orientere om ny organisering og andre nyheter fra sentralt hold

På søndag 9.6.2024:

Får vi informasjon om et spennende prosjekt. Sambands gruppene i Harstad, Tromsø og Midt-Troms har gått sammen om et felles regionalt prosjekt for å etablere et FM/TALE/DATA nettverk som binder sammen hele fylket og som også kan ha forgreining til andre regioner som Narvik og Vesterålen – eller videre nordover.

Dette er et «Internet uavhengig» nettverk som vil ha stor betydning i forbindelse med KRISE/KATASTROFESAMBAND. På data siden er det WINLINK konseptet som får transportveier fram til RMS node.

Vi arbeider også med noen andre spennende tema og kommer tilbake med detaljer senere.

NRRL Generalforsamling:

NRRL kjører sin generalforsamling fra kl. 12:00 til ca. 15:00 og vi oppfordrer alle påmeldte til NNHM 24 til å delta fysisk på den seansen.

UTSTILLING/DEMOèr

NRRL kommer med sin stand

Christech kommer med en liten utstilling

Vi setter opp Demo av remote løsninger som RemoteTX.Net og også SDR Control Løsningen. I tillegg vil «Internet i Felt» bli satt opp med Dome og «tallerken» antenner.

Utstyr til Auksjon stilles ut i storsalen.

Vel Møtt!

LA1H Harstadgruppen av NRRL


Konstruktivt møte med beredskapsleder i Harstad Kommune

Aage -9YBA og Per -7IM hadde i dag et 1,5 timers møte med beredskapsleder Harstad Kommune.

Det ble et meget bra møte der vi presenterte Harstadgruppa og NRRL og hvilke sambandstjenester vi kan levere- og Harstad Kommune presenterte sitt beredskaps behov og hvor langt de var kommet i plan arbeidet i f h t en helhetlig kommunikasjonsplan for beredskap.

Vi diskuterte også videre samarbeid og Harstad Kommune ønsker og inngå en avtale med oss slik at vi får formalisert dette samarbeidet.

En slik avtale er viktig for oss fordi det er en forutsetning for å få hjelpe til å finansiert ulike tiltak.

Harstad Kommune vil ta initiativ til et felles møte der alle som har kommunikasjonsbehov/interesser i forbindelse med beredskap blir invitert.

Vi skal sende over den presentasjonen vi hadde pluss informasjon om kontaktpunkter.

Tror dette kan utvikle seg bra!

Fin lærerik test kveld på Stangnes Uskole – her koblet vi opp «Internett i Felt» og fikk testet fra Dome til KO!

Fem personer fra Sambandsgruppe til LA1H brukte noen timer på å sette opp et case der vi kom til en plass hvor Internett ikke var tilgjengelig. Vi fikk montert og satt opp Dome og «skutt» WI-FI videre til KO hvor vi distribuerte WI-Fi.

God læring – praktiske problemer under montering av Dome og Antenner på master o.l. ble avdekket og forbedrings tiltak identifisert.

Vi avsluttet med å gå igjennom et teoretisk case for bruk av Digipeater for å få APRS pakker fram til nærmeste iGate.

Neste øvelse blir om ca. 14 dager – da skal vi live til Aunfjellet og teste ut leveranse av internett til KO samt APRS og Digipeater bruk!

Foto La7im Per
La9pea Lars, Lb4cj Jan-Øyvind, Lb1hj Trond og Lb4dj Bjørn klargjør oppkobling av Internett i Felt.
La7im Per og Lb4dj diskuterer PoE tilkobling

Foto: La9pea Lars

Håper flere kan delta neste gang – det er dette som gir energi og læring – bli med!

Trening innendørs «Internett i Felt» mandag 8.4.2024 kl. 18:00 på Stagnes Ungdomskole

Vi er 4-5 stykker som går i gang med å koble opp Dome, Rutere, Tallerken-antenner o.l. for å sjekke at vi har alt klart til en utendørs live øvelse.

Vi skal også merke utstyret og registrere dette i vårt utstyrs register.

Vi starter kl. 18 på Stagnes Uskole – og det blir også kaffe + noe å bite i.

Neste øvelse – på et senere tidspunkt – blir en «live øvelse utendørs» – vi finner et passende område til å teste dette.

Neste tema vi skal gjøre oss trygg på er bruk av våre to APRS Digipeatere. Her må vi finne et område hvor våre Polaric Trackere ikke når fram direkte med APRS pakkene slik at vi må opp med en digipeater løsning.

Er det noen – som ikke har meldt seg på mandagens trening – og som ønsker å delta så er det bare å møte opp!

Vel Møtt!

Gave fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge

Harstad gruppa har – etter søknad om midler hos Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge – fått innvilget en betydelig del av omsøkt beløp – som skal gå til utrusting av Nødsambandsgruppa i klubben. Oppbygging/utrustning av sambandsgruppa er definert som et prosjekt som vil løpe ut over i 2024.

Vi takk er for denne betydelige gaven og går videre i prosjektet med økt entusiasme.

FLEX 3000 TIL SALGS INTERNT I GRUPPA

Styret har besluttet og selge vår FLEX 3000 SDR Radio som står på 1H.

Vi legger den først ut til salgs for medlemmer – er det ikke noen som viser interesse så blir den annonsert eksternt.

I følge de data vi har – kjøpte klubben denne i 2015 og betalte ca. 5100 (Flex 3000 + FireWire Kort + prog.vare).

Vi har prøvd å finne informasjon om markedspris men dette er svært sprikende – fra omkring 5000 på ebay og opp til 16000 på FINN (helt ny)?

Her er link til eHam og reviews: https://www.eham.net/reviews/view-product?id=7903

Husk at denne krever en PC og at PCén må kjøre mot FLEX 3000 med et FireWire kort.

Vår Flex 3000 har et relativt lavt serienr 0510-0312

Vi legger derfor denne ut uten pris estimat og ønsker bud fra interesserte i løpet av torsdag 21.3.2024.

Styret forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud.

Bud sendes på e-mail til: harstadgruppen@nrrl.no og merkes med Flex-3000

ALT OPPE Å KJØRER PÅ LA1H IGJEN – TAKK TIL ARBEIDS-GJENGEN!

DUGNAD PÅ LA1H:

LA9PEA Lars, LB4DJ Bjørn og LB4DJ Jan-Øyvind i full sving. Foto Per LA7IM.

Etter en ettermiddags økt og en formiddags økt er LA1H oppe og kjører igjen:

LOOP som blåste ned er reparert og satt opp igjen

WINDOM er justert slik at det ikke interfererer med LOOP

REMOTETX har fått ny kraftigere PI (lånt fra LB4DJ)

RUTER som håndterer Internett er skiftet ut – fra en APPLE RUTER til en TELTONIKA – som virker til og håndterer RF meget godt.

LOOP står opp mot IC-7300 – kan kjøres lokalt og remote via Remotetx.net

WINDOM står fast mot IC 756 ProIII – kan kun kjøres lokalt

Greit SWR målt på begge antennene.

NY SSID OG PASSORD FOR WIFI:

Ruter skifte har medført nye SSID og Passord for WIFI. Dette står skrevet på tavla på operatør rommet.

HARSTAD LAN:

Jo – LA7HM har hatt samtale med arrangører HARSTAD LAN og fått avklart forventninger og hva vi kan gjøre. Mye er opp til oss – vi tar dette videre på medlemsmøte på mandag førstkommende (18.3.2024)

KJØRING OPP TIL LA1H:

Slik det er nå går det greit å kjøre opp og ned med firehjulstrekk – smal vei og det er ikke brøytet noen avkjøringer – så møter du noen blir det langt å rygge ned.

TAKK TIL ARBEIDS-GJENGEN:

Takk til arbeidsgjengen som hadde to hyggelige økter – godt å komme igang igjen!