Hyggelig besøk av Jørn LA1U på 1H med donasjon!

Forrige medlemsmøte mandag 22.5.2023 fikk vi hyggelig besøk av LA1U Jørn Lindbøl – mangeårig LA1H medlem og storkjører fra 1H i topp perioden.

Jørn hadde med en stor og hyggelig overraskelse til oss – han tilbyr seg og donere klubben en 4 el quad – fantastisk antenne – men forutsetter at vi har kapasitet og midler til å få denne opp. Quad antenner har vi gode erfaringer med fra tidligere og en slik antenne vil gi oss tilgang til WARP båndene også.

En slik antenne vil løfte oss betydelig på lufta og passer godt inn i vårt ønske om å bedre tilbudet til våre medlemmer.

LA1U på 1H!

Cubexquad mkIV PT-5 med 10 -12 -15 -17 -20 M

Styret jobber nå med saken og undersøker at vi både har midler og kapasitet til å få denne opp! Vi må passe på og dimensjonere både rotor og annet materiell til å tåle den belastningen det medfører å stå «oppreist» på 1H gjennom høst og vinter stormer.

Takk til Jørn LA1U for både hyggelig besøk og tilbud om donasjon! Et meget raust tilbud som vi setter stor pris på og vi satser på å gi Jørn 1U tilbakemelding så snart som mulig.

-7IM Pdy

GRATULERER TIL KENT-INGE JOHANSEN LB8GJ!

Kent-Inge – som har fulgt digitalt lisenskurs fra Bergens gruppa – har vært oppe til eksamen og bestått og fått signatur LB8GJ.

Vi gratulerer Kent-Inge og ser fram til å møtes på lufta og på medlemsmøtene i gruppa.

Meget hyggelig at Harstad har fått tilvekst av to nye amatører (Kent-Inge og Jo) i det siste.

For styret

-7IM Per Dybvik

MEDLEMSMØTE I MAI 2023 BLIR MANDAG 22.5 2023 klokka 19:00 på LA1H!

Medlemsmøte i mai blir mandag 22.mai klokka 19 på Åsen.

Det blir ordinære medlemsmøte saker og temaene vi tar opp er –

  • gjennomgang/opplæring/demo i den nye remote løsningen slik at flest mulig kan benytte denne
  • gjennomgang og demo av det nye wi-fi utstyret vi har fått for å bidra i FORF
  • gjennomgang av FORV organisering og virksomhet

Vel Møtt!

For styret

-7IM / Per Dy

Satelitt kjøring !

På forrige medlemsmøte demonstrerte Terje Arntsen kjøring via en geostasjonær satelitt som amatørene har gratis tilgang til.

Han kjørte via en App på mobilen.

Satellitten heter Es´hail-2 og er finansiert av Saudi-Arabia og noen amatør organisasjoner der.

Oppfrekvens er 2400.000 – 2400.500 Mhz (2,4 GHZ)

Ned frekvens er 10489.500 – 10490.000 Mhz (10 Ghz)

IF frekvens er i UHF området fra 432.500 til 433.000 Mhz

Så for å kjøre denne så må du ha en UHF statsjon (som eks IC-705) og som dekker IF frekvensen. I tillegg en TX/RX som lytter/sender på de TX/RX frekvensene som satellitten benytter.

Du kan kjøpe en TX/RX boks – DXPATROL boks – som som dekker denne Satellitten (koster ca. 600 Euro) og i tillegg må du ha en antenne – satellitt tallerken (i område 70 -90 cm diameter)

Båndet som er tilgjengelig er delt opp i SSB og CW områder pluss digital og noe område for nødfrekvenser.

Dersom du ønsker å lytte litt – kan du bruke en browser som mottaker og gå til: eshail.batc.org.uk/nb/

Se eksempler under: Du får opp et vanlig Waterfall som dekker hele området og kan navigere deg dit du ser trafikk.

Dette skulle vi fått opp på 1H!

-7IM/PDy

Første onsdags møte på 1H

Ikke det helt store oppmøte på 1H i dag – tre stykk – Lars – Per-Sverre og Per jobbet litt med oppsett for videokanon og diverse andre ting. Deretter kaffe og noe godt.

Helt greit å kjøre opp til tross for litt vinter.

Neste onsdags møte blir forståelig nok – neste onsdag 10 mai klokka 12. Da blir det montering og testing av PC m/Video og Videokanon pluss oppheng av Beam på stuevegg.

Siste BULLEN ligger nå på Åsen – ikke biblioteket –

Neste medlemsmøte blir 22.mai på 1H kl. 19

Arbeidsfolk i aksjon!

-7IM / Pdy

Kaffe og arbeid på 1H onsdag 3.mai 2023 klokka 12:00?

Veien opp er ok og det går greit og komme seg bort til huset. Da er det klart for å starte sesongen på LA1H.

Vi trenger å få på plass følgende:

Montere en videokanon i taket i stua slik at denne passer til det lerret som er hengt opp

Sette opp en PC slik at vi kan kjøre videokonferanser uten for mye styr

Rydde i stua – kan vi lagre beamen slik at denne ikke opptar sofa delen?

Rydde/Vaske kjøkken

Jeg kjøper inn en del papp krus og tallerkener slik at slipper å basere oss på koppvask o.l.

Ser Tromsø gruppa er flink til å steke vafler – vi kan ikke være dårligere enn de så jeg tar med røre og vaffel jern

-7IM /PDy

Gratulerer til Jo Dybvik – har bestått Lisens eksamen!

Vi gratulerer Jo Dybvik – sønn av avdøde Pål Dybvik (LA7HM) med bestått lisens eksamen. Han fikk lisensen LB7TJ og vi ser fram til å få et nytt medlem i klubben.

En annen kandidat gikk opp til lokal eksamen i går – i regi av LA1H – og vi venter på at NRRL kommer med tilbakemelding på prøven om noen dager.

Meget hyggelig med tilvekst av nye amatører!

-7IM / PDy

FORF/SAMBANDSGRUPPE/NØDSAMBAND og LA1H – GODE NYHETER!

VIKTIG NYTT UTSTYR TIL GRUPPA:

Leder -9YBA Aage har vært i Tromsø på LA3T og fått med seg diverse utstyr til bruk i FORF sammenheng. Dette er utstyr som er kommet via Gjensidigestiftelsen til styrking av NRRL/FORF.

Utstyret er:

QuWireless – QuSpot Antenne – WIFI antenne med nettverkskabel inntak i bunnen
Teltonika RUTX14 4G-ruter – En 4G ruter med 5 nettverks porter + diverse andre grensesnitt
Mikrotik disk lite 5 Gig – til å skyte WIFI signal inn til ILKO/Felt fra der vi tar ned 4G signal

(ILKO=Innsats leder KO, KO = Headquarter der Politi/Brann/Helse/FORF er samlet og leder pågående aksjon)

I tillegg var det med

300m Nettverkskabel (cat.5)
En uttrekkbar mast på 7m

Fra før har vi mottatt:
Bærbar «felt» PC – robustifisert og klar for bruk utendørs

Så har vi:

7 stk Polaric Trackerne 
2 stk Hishman master
APRS Noder på 1H og i Øyriket
ICOM 7300 – denne står som remote rig på 1H men bør vel inngå i en mulig beredskap som bruk som HF i felt og til å kjøre WINLINK på.

VI ER NÅ GODT UTSTYRT TIL Å KOMME IGANG MED TRENING FOR Å VÆRE FORBEREDT TIL INNSATS

SØKNAD OM MIDLER :

Vi har også søkt vår bankforbindelse 68grader Nord om 10000,- kroner i støtte til å bygge opp videre satsing på en FORF/SAMBANDSGRUPPE i Harstad Regionen.

Vi vet jo ikke om vi når fram med denne søknaden men håper vi får positivt svar.

TEMA NESTE MEDLEMSMØTE:

Neste medlemsmøte – i Mai – på 1H setter vi opp FORF/SAMBANDSGRUPPE som hovedtema. Her går vi igjennom hva vi har av utstyr og hva det er planlagt brukt til. Vi ser også på organisering av FORF og gjør oss litt kjent med formelle ting som må være på plass.

ARTIKKEL I SISTE BULLEN:

Her er det en artikkel på side 15 fra IARU: «Amatørradio inn i fremtiden».

Her er det satt opp noen utsagn som blir viktig for fremtiden til vår kjære hobby – og disse er:

  • Bygge opp et informasjonsprogram for å promotere amatørradio
  • Bli anerkjent som samfunnsnyttig
  • Etablere og opprettholde forbindelser med andre relevante grupperinger i samfunnet
  • Opplæring og utvikling for radioamatører
  • Utvide det tekniske spennet til amatørradio: teknologier fra det 21. århundre
  • Få amatørradio inn i offentlig utdanning

Her passer vår satsing på FORV/SAMBANDSGRUPPE inn og vårt samfunnsansvar må styrkes og vår kompetanse må utvides!

Vedlegg: https://www.la1h.no/wp-content/uploads/2023/04/Utstyr-fra-gjensidigestiftelsen.pdf

Remotetx løsningen for ICOM 7300 er oppe å kjører med nytt grensesnitt

Da har jeg opprettet egen konto for LA1H på RemoteTx.net og reinstallert operativ system på Raspberry Pi som styrer denne.

Du kan nå velge om du vil kjøre på det gamle grensesnittet eller på det nye – det gjør du i oppsettet der du velger radio settings.

Velger du Icom-Scope får du opp et grafisk grensesnitt med waterfall.

Velger du IC-7300 kommer du opp på det gamle karakter baserte grensesnittet som du kjenner fra før.

Husk at her er det bare en som kan bruke løsningen om gangen – dvs. at du må være nøye med å slå av radio og disconnect´e før du avslutter slik at du ikke blokkerer for andre.

Antennen som henger på IC-7300 er en Windom som dekker følgende band: 10m – 12m – 17m – 20m – 40m – 80m.

Som klient kan du bruke Ipad – Iphone – PC eller MC – alle med at du starter i en nettleser / browser og skriver inn følgende adresse: https://la1h.remotetx.net

Du kommer da til et innloggings bilde hvor du må oppgi key og passord.

Info om key/passord finner du på facebook under gruppe LA1H Medlemsinfo. Her har bare betalte medlemmer tilgang.

Programmet ber også om tilgang til mikrofon og høytaler / headset og det må du bekrefte.

Når det gjelder navigering se bilde nederst.

Foreslår at jeg kjører opplæring på dette på førstkommende medlemsmøte i mai 2023.

Som du ser tok jeg snapshot av 15 m – det dekkes ikke av Windom men du kan selvsagt lytte der.

Takk nok en gang til Pål -7HM som banet vei for remotekjøring i klubben.

Forøvrig går det helt greit å kjøre opp til LA1H nå og det er greit å gå fra tårnet til huset.

Kjøper du et lite navigator hjul – kobles til USB på PC/MAC/Nettbrett o.l. så styrer du ulike funksjoner bedre. Letter jo VFO opp/ned scrolling.

-7IM / PDy