Informasjon om nybegynner lisens (F-Lisens) – hva skjer?

I forbindelse med arbeidet med å finne aktuelle tema til NNHM 24 så har selvsagt rekruttering og ikke minst spørsmålet om når en nybegynner lisens kommer – blitt aktuelt.

Jeg har søkt litt rundt og funnet et greit innslag fra Oslogruppens medlemsmøte 7. februar 24 – der temaet F-Lisens er tatt opp.

Her finner du info – oppsummert først – og deretter link til en ganske detaljert presentasjon som viser arbeidet som pågår og informasjon om mål og hensikt.

Håper NRRL og NKOM kan påvirke digitaliseringsdepartementet slik at denne saken kommer videre. Dette er fundamentalt viktig for rekruttering og videre utvikling av vår kjære hobby.

Her er link til oppsummering og presentasjon: https://la4o.no/inntrykk-fra-medlemsmote-7-februar-f-lisensen

Takk til Oslogruppen og LA4ZCA Torbjørn.

NYTT STYRE PÅ PLASS ETTER ÅRSMØTET LA1H

På gårdagens årsmøte møtte 11 stk. Fint møte med mye god informasjons utveksling og diskusjon. Spesielt hyggelig at LB9BI Jan Eirik fra Sortland deltok.

Det nye styret består av:

Leder: Per Dybvik LA7IM

Nesteleder: Bjørn Espeland LB4DJ

Sekretær: Kent-Inge Johansen LB8GJ

Kasserer: Aage Danielsen LA9YBA

Styremedlem: Jo Dybvik LA7HM

Varamann Styret: Lars M Pettersen LA9PEA

Øvrige verv:

Stasjonsbestyrer: Lars M Pettersen LA9PEA

Leder Sambandsgruppa: Aage Danielsen LA9YBA

QSL-Manage: Torbjørn Frantzen LA6KOA

Ansv. Repeatere: Trond Hansen LB1HJ

Web Ansv; Jo Dybvik, LA7HM

Revisor: Kent-Inge Johansen LB8GJ

Leder Valgkomite: Torbjørn Frantsen LA6KOA

Medl. valgkomite: Frank-Olav Hægdahl LA1DPA

Takk til alle som har bidratt godt i roller i 2023!

Hyggelig med en valgkomite som har fått inn nye unge medlemmer i styre og stell.

Protokoll fra Årsmøte er under utarbeidelse og vil bli lagt ut så snart den er signert og godkjendt.

I 2024 blir arrangering av NNHM 2024 en av flere viktige aktiviteter.

INNKALLING ÅRSMØTE 19.2.2024 kl. 18:00 PÅ STAGNES UNGDOMSKOLE

Visere til tidligere utsendte mail om årsmøte 23 for LA1H.

HUSK AT MØTET BEGYNNER KL. 18:00 på STANGNES UNGDOMSKOLE

SAKSLISTE:

Det er ikke innmeldte noen ekstra forslag/saker til årsmøtet.

Valgkomiteen har kommet med sin innstilling og det er forespurte kandidater til alle posisjoner.

Det vil også bli kort orientert om siste utvikling i NNHM 24 og om en tilskudds portal.

Agenda Årsmøte:

1.         Godkjenning av innkalling, saksliste og poststemmer
2.        Valg av møteleder, referent og to medlemmer som skal signere på årsmøteprotokoll.
3.        Gjennomgang Årsmeldinga 2023 v/9YBA Aage 
4.        Regnskap 2023 v/3WX Terje
5.        Innkomne saker til behandling
           – Ingen innmeldte saker
6.        Handlingsplan/budsjett 2024 og forslag Årshjul for LA1H v/9YBA Aage 
7.        Fastsetting av Kontingent for 2024
8.        Valg v/leder valgkomite LA6LOA Roy
9.        Eventuelt

Hilsen

Styret

Mvh

LA1H
Harstadgruppen av NRRL

NB! MERK START TIDSPUNKT : KL. 18:00 

Vedlagt finner du:

Link til ÅRSBERETNING 2023

Link til Handlingsplan Årshjul og Budsjett

Link til Regnskaps presentasjon

IEEE Spectrum diskuterer fremtiden til vår kjære amatør hobby!

IEEE Spectrum – et anerkjent amerikansk tidsskrift har hatt en del artikler om fremtiden til Radio Amatør hobbyen.

Litt av påstandene er at frekvenser som amatører ikke lenger bruker aktivt vil bli solgt til kommersielle aktører – den teknologiske utviklingen knyttet til eksempelvis – IOT (Internet of Things) hvor alt henger på nett og «alt snakker med alt» vil ha behov for nye frekvensområder.

De har nå kommet med en oppdatering til sin artikkel fra 10.juli 2022 med headingen: «The uncertain Future of Ham Radio» og undertekst: «Software Defined Radios and cheap hardware are shaking up a hobby long associated with engineering»

Oppdateringen – som er datert – 4. januar 2024 – er interresant lesning. De dokumenterer den betydelige innsatsen amatørene gjør i forbindelse med nød, katastrofer og andre hendelser som krever frivillig innsats fra amatørene. Tallene fra USA er imponerende.

I tillegg peker de på at myndighetene i større grad får øynene opp for dette og legger forhold bedre til rette med nye reguleringer. Et interessant perspektiv er NASA sin oppfordring til amatører om å være ekstra aktive på bandene under den siste totale solformørkelse – dette vil hjelpe NASA forskere til å få en bedre forståelse for hvordan ionosfæren fungerer i forhold til radio bølge utbredelse.

Her er link til artikkelen – oppdateringen ligger først og den originale artikkelen følger deretter:

https://spectrum.ieee.org/ham-radio

Kanskje skal vi forsøke å få opp dette tema – litt innspill og diskusjon – på Nord Norsk Ham Meeting i juni – da med utfordringen : hva kan hver av oss gjøre for at hobbyen har en fremtid!?

God Helg

7IM Per Dybvik

Medlemsmøte mandag 22.januar 2024 kl.19:00 på Stangnes Ungdomsskole

Innkalling til medlemsmøte – ordinært – med følgende tema:

  1. Vanlige møte saker

2. LA7HM/JO forteller og viser oss sitt QRP Byggeprosjekt

3. Viktige aktiviteter i 2024? Styret ønsker en diskusjon om viktige aktiviteter for klubben i 2024. Dette skal danne basis for den handlingsplanen for 2024 som senere presenteres sammen med budsjettet på årsmøtet i Februar. 7IM innleder.

4. Aage/9YBA har deltatt på Sambandsledermøte i helga og kan gi oss oppdateringer derfra!

Velkommen til et hyggelig første møte i 2024!

For Styret

7IM / Per Dy

INVITASJON JULE-TREFF LA1H

På siste medlemsmøte i november ble vi enige om å invitere til et hyggelig jule-treff på AVA Restaurant (Havnegata – der UMAMI var før) den 14.12.2023 kl. 20:00.

Hver og en betaler selv for mat og drikke –

Jeg har sendt reservasjons forespørsel til restaurangen og venter på svar – regner med det går greit!

Vær snill og sendt meg en mail som bekrefter deltakelse slik at vi opererer med best mulig antall deltakere og kan ha en grei bestilling til restauranten!

sendt mail til harstadgruppen@nrrl.no snarest mulig

Vel møtt til hyggelig juletreff!

for styret

7IM/Sekretær

Husk medlemsmøte mandag 20.11.2023!

Medlemsmøte blir på 1H dersom det fortsatt er kjørbart opp. Skulle det komme snø slik at dette ikke er mulig blir møtet på Stangnes Ungdomskole.

Beskjed om sted legges ut på mandag morgen!

Hovedtema for medlemsmøte blir oppsummering etter FORV samling – videre sambandsgruppe oppbygging og litt diskusjon om julebord!

Aage – 9YBA tar med en ny bunke med materiell folk kan forsyne seg fra!

Vel møtt!

for styret 7IM/PDy sekretær

LA1H medlemmer på FORF Samling Bardufoss

5 Sambandsoperatører fra LA1H var lørdag 11.11.23 på Bardufosstun og deltok på FORF samling. Bra med folk og gode foredrag – godt å bli litt bedre kjent med FORF familien og få innblikk i mange av de operasjonene som de har deltatt på: Erfaringsdeling og refleksjon er verdifullt.

De som deltok var Aage 9YBA, Lars 6PEA, Jan-Øyvind 4CJ, Bjørn 4DJ og Per 7IM.

Øverste bilde viser Harstad folket mens siste bilde viser Geir Inge i aksjon fra podiet.